INSTITUT MONTILIVI                                                                                             EXTRAESCOLARS     16-17

 

IMPORTANT!

Condicions de reserva de plaça: omplir el full d’inscripció i fer el pagament de 10€ en concepte de matrícula per cada activitat.

Formulari d’inscripció

Pagament de matrícula  (RECORDEU: un per cada activitat)

La comissió d’Extraescolars de l'AMPA es reserva el dret de modificar o anular les activitats.

 

 ACTIVITATS OFERTADES PER EMPRESES EXTERNES

 

Anglès

Per tal de donar el millor servei, oferim dues acadèmies d’anglès de contrastada experiència i resultats

Anglès - INTERLINGUA  IDIOMES

Dilluns i dimecres de 15:30 a 16:30h.       15 set. a fi de curs           Preu: 422€ anual

                                                                                                                                  444€ semestral

                                                                                                                                  466€ trimestral

Places: de 5 a 12 alumnes segons nivell

Aquests cursos tenen com a objectiu donar als alumnes una formació en anglès que els permeti preparar-se i assolir el nivell per presentar-se als exàmens oficials de la Universitat de Cambridge (KET, PET, FCE, CAE)

Per els alumnes nou es farà una prova de nivell

 

Anglès  - KENSINGTON SCHOOL

Dilluns i Dimecres de 15:30 a 16:30h.      octubre a maig                 Preu: 297€ anual

Places: de 5 a 10 alumnes segons nivell

Aquests cursos tenen com a objectiu donar als alumnes una formació en anglès que els permeti preparar-se i assolir el nivell per presentar-se als exàmens oficials de la Universitat de Cambridge (KET, PET, FCE, CAE)

Per els alumnes nou es farà una prova de nivell

Escacs a l’aula

Dimarts de 15:30 a 16:30                    octubre a maig                            Preu: 100 € anual

Places: de 6 a 12 alumnes

La pràctica dels  escacs ofereix als alumnes la possibilitat d’entretenir-se mentre exerciten la memòria i la concentració. En l’activitat, portada a terme per un monitor expert, es treballa també el respecte a les normes de joc, la capacitat de preveure, la presa de decisions, la perseverança i la creativitat.

 

Robòtica -  Innova’t

Dijous  de 15:30 a 17h. octubre a maig                                        Preu:  30€ / mes

Mínim: 10 alumnes  

Totes les activitats es plantegen a partir del treball cooperatiu en petits grups de 3-4 alumnes, que treballen amb un sistema de rols variable. Cada deu minuts tots els membres dels grups s’alternen les tasques d’enginyer, mecànic, cap de magatzem i director, per crear un context idoni per potenciar l’emprenedoria i el treball dels valors dins el grup. Les sessions de robòtica s’alternaran amb sessions destinades a la creació de videojocs, fent ús de l’innovador software educatiu de Microsoft KODU amb el que podrem recrear terrenys de joc en 3 dimensions d’una forma senzilla mentre els alumnes aprenen les bases de la programació orientada a objectes. Totes aquestes sessions es complementaran amb dinàmiques de BUILD TO EXPRESS, una innovadora metodologia de Lego Education que facilita als nens expressar les seves idees mentre aprenen a presentar projectes científics i tecnològics davant del públic. 

 

Mecanografia - EMAG

Dimarts i Dijous  de 15:30 a 16:30h.          octubre a març    Preu: 234€ (8 alumnes)

                                                                                                                      210€ (11 alumnes)

                                                                                                                      195€ (15 alumnes)

Places: de 6 a 15 alumnes

L’objectiu és que l’alumne es familiaritzi amb el teclat, posicioni correctament les mans,  i assoleixi un mínim de 150 pulsacions / minut

 

Guitarra - CRESCENDO

Divendres  de 15:30 a 17h.                             octubre a maig                 Preu:  130 euros

Places: de 8 a 12 alumnes

Amb més de 200 alumnes, Crescendo, la música en el lleure, es dedica a formar musicalment a nens i joves.

Voleibol

Dijous  de 15:30 a 16:30h. (dia i hora per confirmar)  octubre a maig             Preu: 

Places:

 

 

Fama                                                

Divendres  de 15:30 a 17:00h.           octubre a maig                             Preu:  150 € anual

Places: 15 a 20 alumnes

L’objectiu és que els alumnes gaudeixin, aprenguin i es relacionin a traves de la dansa

Activitats de dansa:

· urbanes: hip-hop, street dance, funky...

· llatins: salsa, txa-txa-txa, batxata...

· zumba

· standard: vals, tango...

· jazz i contemporani

 

 

 

 

ACTIVITATS  OFERTADES PER EL CENTRE

 

Teatre

Dimarts de 15.30 a 17    octubre a maig                                                   Preu: 20€ / trimestre

Places: 15 a 20 alumnes

Els alumnes d’ESO, Batxillerat i Cicles de l’Institut Montilivi preparen cada any una obra de teatre. L’activitat reuneix alumnes d’edats diferents que participen en un projecte que fomenta els valors de la responsabilitat, la convivència i la capacitat de cooperació.

 

 

 

 

Cant Coral. Preparació de la UAP

Dissabtes de 18 a 21 h                                                              Preu: gratuït

La cantata per la Pau aplega els alumnes de secundària de Girona per oferir un espectacle teatral i musical. Aquesta activitat està ubicada en el marc del Dia Escolar de la No Violència i de la Pau.

La UAP va néixer l’any 2009 a l’Institut Montilivi quan es va convidar a 4 centres a participar-hi. Actualment són 30 centres de les comarques gironines i 800 alumnes els que participen en aquest projecte.

La UAP pretén sensibilitzar l’alumnat mitjançant la música i fomentar els valors de la tolerància, la cooperació, la solidaritat i la convivència. Els beneficis d’aquest projecte es destinen íntegrament a Intermón Oxfam.

 

Mediació

8 dimecres / any (per determinar) de 15:30 a 17h + visites a escoles    Preu:  gratuït

Màxim: 20 alumnes ( a partir de 2n ESO)

El taller està format per professors i alumnes que treballaran conjuntament Eines i estratègies per la millora de les habilitats socials, la resolució de conflictes i la mediació. Un cop acabat el taller, els alumnes acompanyats del professors, van a centres de primària del barri per aplicar els coneixements adquirits.

 

Club de Matemàtiques

Dimarts de 15:30 a 17h.           octubre a maig                                        Preu:  Gratuït

Places: de 4 a 16 alumnes (a partir de 3r i 4t ESO)

El club de Matemàtiques està format pels membres de la comunitat educativa del Institut que en horari extraescolar participen i col·laboren en la discussió i resolució de jocs i reptes matemàtics, en l’elaboració i manipulació de material divers, o en qualsevol altra activitat que decideixin relacionada amb el coneixement de les matemàtiques. És un espai per aprendre i gaudir de les matemàtiques.

 

 

 

 

AMPA   INSTITUT MONTILIVI   CURS 2015-16

 

PROJECTE DE REUTILITZACIÓ DE LLIBRES

 

Benvolguts pares, mares i alumnes de l’Institut Montilivi.

 

Fa quatre anys l’AMPA i l’Institut vam engegar el projecte de reutilització de llibres pels alumnes d’ESO.

Amb aquests quatre cursos hem pogut arribar a moltes famílies, que s’han beneficiat de la reutilització en tres assignatures ( català, castellà i matemàtiques ) i que han complert el compromís de cuidar-los i retornar-los cada fí de curs.

Des de l’AMPA, us volem donar les gràcies a tots vosaltres, famílies i professorat per la vostra col·laboració.

 

Però degut al canvi de currículum iniciat aquest curs 2015-16, no vam poder continuar amb el projecte a tots els cursos d’ESO.

I aquest proper curs 2016-17 s’acabarà el procés amb la incorporació dels llibres de 2n i 4t d’ESO.

L’AMPA i l’institut volem  continuar un any més aquest projecte i demanem la col·laboració de les famílies per poder-ho tirar endavant.

 

Els alumnes que ara estan fent 1r :

Que deixin els llibres de les àrees instrumentals ( català- castellà i matemàtiques ) el mes de juny a l’institut, rebran 2 llibres de 2n ( català i castellà ) pel curs 2016-17.

 

Els alumnes que ara estan fent 3r :

Que deixin els llibres de les àrees instrumentals ( català- castellà i matemàtiques ) el mes de juny a l’institut, rebran 2 llibres de 4t ( català i castellà ) pel curs 2016-17.

 

Els alumnes que ara estan fent 2n:

Si volen entrar en el programa de reutilització, hauran d’omplir la sol·licitud  que han rebut de l’institut i fer el pagament de 30€. En aquest cas rebran els llibres de català- castellà i matemàtiques de 3r.

 

Els alumnes que faran 1r d’ESO:

Si volen participar en el projecte de reutilització de llibres hauran de pagar una quota de 30€ i rebran 3 llibres ( català – castellà i matemàtiques )

Rebran més informació en el moment de la matrícula .

 

ATENTAMENT.

LA COMISSIÓ DE REUTIITZACIÓ DE LLIBRES DE L’AMPA

 

 

JUNY 2016

Dia: dijous 3 de decembre de 2015

Ordre del dia:

 1. Aprovació, si escau, de l’acta anterior.

2. Proposta de nous càrrecs de la Junta directiva de l’AMPA.

3. Aprovació, si escau, dels nous càrrecs de la Junta directiva.

4. Liquidació pressupost 2014/2015.

5. Aprovació, si escau,  de la liquidació econòmica del Pressupost del curs 2014/2015

6. Proposta pressupost econòmic 2015/2016.

7. Aprovació, si escau, del Pressupost econòmic del curs 2015/2016.

8. Informacions vàries.

9. Torn obert de paraules.

10  Xerrada sobre

Benvolguts pares, mares i alumnes de l’Institut Montilivi.

Fa tres anys l’AMPA i l’institut vam engegar el projecte de Reutilització de llibres pels alumnes d’ESO.

Amb aquests tres cursos hem pogut arribar a moltes famílies , que s’han beneficiat de la reutilització, en tres assignatures ( Català, Castellà i Matemàtiques) i que han complert el compromís de cuidar-los i retornar-los cada fi de curs.

 

Des de l’AMPA, us volem donar les gràcies a tots vosaltres, famílies i professorat per la vostra col·laboració.

 

Però degut al canvi curricular previst pel curs vinent només hi haurà reutilització a 2n i a 4t d’ESO.

Tots els alumnes que tenen llibres de Català, Castellà i Matemàtiques de reutilització els hauran de deixar com cada fi de curs.

Els alumnes que acaben 1r i 3r d’ESO rebran els llibres de 2n i 4t.

Els alumnes que comencin 1r i 3r d’ESO els hauran de comprar.

 

Malauradament no sabem la durada d’aquest nou currículum i en aquests moments no podem garantir la continuïtat del Projecte de Reutilització.

 

 

 

 

 

AMPA MONTILIVI

JUNY 2015